Mýtus

Nežádoucí účinky očkování jsou bagatelizovány a nekorektně hlášeny

Pravda o očkování: Z přehledu hlášení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) za rok 2020 se dozvíme, že při odhadovaném podání zhruba 800 000 povinných dávek vakcín bylo po jejich podání hlášeno 558 podezření na nežádoucí účinky po očkování, tj. u méně jak 0,1 %.

Povinnost nahlásit případné vedlejší účinky očkování stejně jako všech dalších léčiv mají zákonem stanovenou všichni zdravotničtí odborníci. Jsou to tedy především lékaři, kteří by měli hlásit veškeré závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky očkování, se kterými se ve své praxi setkají. Data shromažďuje v České republice Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Tuto povinnost mají také farmaceutické společnosti. Hlásit podezření na nežádoucí účinky však může kdokoli, kdo se o podezření na nežádoucí účinek dozví, prostřednictvím online formuláře na stránkách www.olecich.cz.

Zpět na mýty