Mýtus

Učinnost očkování není tak vysoká, jak se tvrdí

Pravda o očkování: Účinnost očkování, obdobně jako účinnost nových léků, je  dokazována v rámci velmi přísného preklinického a klinického hodnocení. Předtím než se vakcína dostane na trh a tedy k pacientům, absolvuje čtyři fáze testování. Během nich jsou nejen její účinnost, ale také bezpečnost, kvalita i dávkování ověřeny na stovkách a mnohdy až tisícovkách dobrovolníků. Celý proces probíhá v souladu s mezinárodně platnými pravidly Správné klinické praxe pod kontrolou odborníků a lékařů. Všechna zjištění jsou pečlivě monitorována a zaznamenávána. Samotná registrace vakcíny před příchodem na trh je dále posuzována nezávislými regulačními autoritami. V USA se jedná o Úřad pro kontrolu léků a potravin (Food and Drug Administration, FDA), na evropském kontinentu o Evropskou lékovou agenturu (European Medicines Agency, EMA). V České republice je registračním orgánem Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Účinnost vakcín lze samozřejmě pozorovat především v praxi – v České republice můžeme tuto skutečnost dokumentovat např. dramatickým snížením výskytu, až vymizením onemocnění, proti kterým se očkuje, např. dětské infekční obrny, záškrtu, tetanu, invazivních Hib infekcí a dalších.

Příkladem může být i vymýcení pravých neštovic. Toto onemocnění může být dnes považováno za vymýcené především díky povinnému očkování a úsilí Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO). O eradikaci tohoto závažného onemocnění, které během 20. století zapříčinilo 300⁠–⁠500 milionů úmrtí na celém světě, se zasadili i přední čeští epidemiologové zastoupení např. prof. MUDr. Karlem Raškou.

Očkování proti rakovině děložního čípku není účinné

Očkování proti rakovině děložního čípku dnes doporučují zdravotnické organizace po celém světě včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), HealthCanada nebo Evropské lékové agentury (EMA).

Sledování bezpečnosti očkování proti HPV (onemocnění lidským papilomavirem) probíhají více než 12 let a je zajišťováno mj. nezávislými státními úřady, jako jsou Evropská léková agentura (pro země EU), Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (USA) a dalšími. Sledování opakovaně dokazuje příznivý bezpečnostní profil vakcín. Potvrzuje to i poslední stanovisko globálního poradního výboru WHO pro bezpečnost očkování (GAVCS) a Evropské lékové agentury (EMA), že HPV vakcíny stále patří mezi bezpečné vakcíny.

Účinnost očkování proti rakovině děložního čípku rovněž potvrzují data řady státních agentur, například Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí a amerického Střediska pro kontrolu a  prevenci nemocí. Jen ve Spojených státech se od roku 2006 podařilo snížit počet nákaz HPV u dívek a  mladých žen o více než polovinu. Vakcína proti HPV byla nejen na základě těchto informací zařazena americkou stanicí CNN mezi 10 nejvýznamnějších medicínských objevů. Stojí tak po boku nových léků proti HIV/AIDS, cílené léčby rakoviny nebo pokroků při výzkumu kmenových buněk.

Zpět na mýty