Příběh rodiny

Příběh poukazuje na důležitost prevence onemocnění, které je velmi časté a může potkat i Vaše miminko, a tím je rotavirová infekce.

Této rodině, se očkování proti rotavirům velmi vyplatilo

Mladá rodina přivítala na svět svého syna. Rodiče s chlapečkem navštívili pediatra a ten jim nabídl a vysvětlil možnosti očkování proti rotavirům vakcínou Rotarix. Po krátkém váhání se rodiče rozhodli své dítě naočkovat. Dítě tedy bylo v 6 týdnech naočkováno.

Za několik týdnů chlapec onemocněl bronchitidou a pro dušnost byl z pohotovosti odeslán do nemocnice. V nemocnici maminka zažila šok a zároveň velkou radost, že udělala správnou věc. Během hospitalizace na dětském oddělení propukla epidemie rotavirových průjmů.

Celou situaci líčila při další preventivní prohlídce dětské lékařce slovy: „ Všude byly děti s průjmem.… Byla jsem moc ráda, že náš chlapeček byl očkován a neonemocněl.“

Její chlapeček se uzdravoval z bronchitidy a gastroenteritidou neonemocněl. Maminka sklidila za očkování velikou pochvalu od lékařů v nemocnici i od svého pediatra. Byla velmi šťastná, že se rozhodli svého chlapečka nechat naočkovat.

Rotaviry jsou v ČR nejčastějším původcem průjmových onemocnění u dětí do 2 let věku.

Vhodnou zbraní je včasné očkování. Očkovat lze např. vakcínou Rotarix, která se podává ústy již od 6 týdnů věku. K dokončení očkovacího schématu stačí pouze 2 dávky v rozestupu nejméně 4 týdnů. Vaše dítě tak může být při včasném zahájení plně chráněno již v 10 týdnech věku.

Neberte očkování proti rotavirům na lehkou váhu a zeptejte se na možné očkování pediatra.

Jedná se o vylíčení skutečného případu. Pokud se u vašeho dítěte vyskytnou podobné potíže, obraťte se na lékaře vašeho dítěte.

Rodina