Vakcína Rotarix

Rotaviry nejvíce ohrožují malé děti do 24. měsíce věku. Ochrana proti rotavirům po očkování vakcínou Rotarix přetrvává až 3 roky a toto očkování tedy zcela pokrývá období, kdy se rotavirové průjmy u dětí nejčastěji vyskytují a jejich průběh je nejzávažnější.

Bezbolestná aplikace ústy

Průběh první rotavirové infekce přitom bývá nejtěžší, vakcínu je proto třeba podat co nejdříve. Samotné očkování se skládá ze dvou dávek, kdy první dávku lze podat již od 6 týdnů věku dítěte, druhá dávka se podává po uplynutí 4 týdnů od první dávky. Rotarix je orální typ očkování a podává se dítěti zcela bezbolestně ústy.

Očkování proti rotavirům vakcínou Rotarix lze současně kombinovat s hexavakcínou i s vakcínou pro prevenci pneumokokových onemocnění.

Podobně jako ostatní vakcíny ani přípravek Rotarix nemusí chránit 100 % očkovaných osob. Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce (část střeva je neprůchozí nebo vchlípená). Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest žaludku, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota. Pokud u svého dítěte pozorujete jeden z těchto příznaků, ihned kontaktujte lékaře.

Rotarix je orální typ očkování – podává se dítěti zcela bezbolestně ústy.

Podívejte se na příběh rodiny, které se očkování proti rotavirům velmi vyplatilo.

Přečíst příběh