Rotavirové průjmy

S rotaviry se potkají prakticky všechny děti do 5 let, těžký průběh této infekce může vést k dehydrataci a hospitalizaci.

Rotaviry jsou vysoce nakažlivé viry odolné vůči mnohým dezinfekčním prostředkům. Přenášejí se především fekálně-orální cestou.

Očkování je prakticky jediná účinná prevence těžkých forem onemocnění spojených s hospitalizací.

Rotaviry jsou nejčastější příčinou hospitalizace malých dětí s infekčními průjmy.